Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ TERAZ
Strona główna
Nabór na asystenta rodziny Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
czwartek, 26 czerwca 2014 21:08

W listopadzie 2017 r. Wójta Gminy podpisał umowę uczestnictwa w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2017., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mającego za zadanie wspieranie rodzin z problemami. Wsparcie będzie realizowane przez asystenta rodziny. Realizacja przedsięwzięcia jest powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.
Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia 01.12 - 31.12.2017 r.
Warunki naboru w oparciu o art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.:Dz.U 2017 poz. 697) przedstawionych poniżej.

Poprawiony: piątek, 24 listopada 2017 06:55
Więcej…
 
Informacj o Rodzinnym Domu Pomocy Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
czwartek, 20 lutego 2014 21:35

Rodzinny Dom Pomocy

Na terenie naszej gminy już drugi rok funkcjonuje Rodzinny Dom Pomoc w Komorowie. Działa on w oparciu o art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z 12. marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0 poz.182 z póź. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. ogłoszonego w Dz.U. 2012 nr 0 poz. 719. Prowadzony jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w imieniu której kieruje nim małżeństwo p. K.. Prowadzący Rodzinny Dom mieszkają w nim razem z pensjonariuszami. Przeznaczony jest dla maksymalnie 8 osób. Chcący w nim zamieszkać na wniosek własny mogą być kierowani przez ośrodek pomocy właściwy co do miejsca zamieszkania. Pobyt jest odpłatny na zasadach jak dla przebywających w domach pomocy społecznej. Podopieczny z dochodu własnego przeznacza 70% na rzcz domu. Pełny miesięczny koszt pobytu w rodzinnym domu pomocy wynosi 2100 zł. Dopłatę do pełnego kosztu zobowiązana jest pokryć rodzina, a jeżeli nie pokrywa to cłości kosztów pobytu do jego uzupełnienia zobowiązana jest gmin. Dom zobowiązany jest do zabezpieczenia potrzeb bytowych podopiecznego odpowiednio do jego ograniczeń.   

 
Informacja Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 maja 2013 09:31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie współpracuje z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 2009 roku corocznie grupa podopiecznych korzysta z kursów wspomagających ich funkcjonowanie społeczne i rodzinne. Są one dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej. Dotychczas w kursach wzięło udział 47 osób. Również w 2013 roku będzie realizowany projekt systemowy pn. „Czas na aktywność w Gminie Pacanów". Obecnie jest prowadzony nabór chętnych do projektu z pośród podopiecznych.

Każdy z podopiecznych będąc bezrobotnym, pozostającym bez zatrudnienia lub rolnikiem, a chcący uzyskać inne kwalifikacje niż dotychczas uzyskali umożliwiające podjęcie inne zatrudnienie niż dotychczas mogą się zgłaszać do GOPS lub pracownika socjalnego swojego terenu. Przewidziane jest 20 miejsc. Rozpoczęcie kursów przewiduje na lipiec, a zakończenie w grudniu 2013 roku.

Kier. GOPS w Pacanowie

 
Uczestnicy projektu podczas wykładów w Zakopanym 17.12.2011r. Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
środa, 04 lipca 2012 08:58
Uczestnicy projektu podczas wykładów w Zakopanym 17.12.2011r.Uczestnicy projektu systemowego pn. Czas na aktywność w Gminie Pacanów" podczas zajęć z doradcą zawodowym.  Wyjazd szkoleniowo-integracyjny 17.12.2011r.
 
Wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Zakopanego. Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
środa, 04 lipca 2012 08:52

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Zakopanego. Wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Zakopanego. Uczestnicy przy grobie Kornela Makuszyńskiego dn. 17.12.2011r.

Poprawiony: środa, 04 lipca 2012 09:02
 
Z życia Gminy Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
środa, 04 lipca 2012 08:49

Z życia Gminy

Poprawiony: środa, 04 lipca 2012 08:50
 
Kontakt Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
sobota, 30 czerwca 2012 11:50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 41 376 54 59; 41 376 54 03 wew. 19; 42; 44

Fax 41 376 59 80

Godziny pracy: 7:00 - 15:00


Kierownik: Edward Wojniak pokój nr 1 (parter)

Księgowa: Jolanta Kaczor pokój nr 2

Inspektor ds. alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych: Aneta Molenda pokój nr 2

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: Anna Obarzanek
pokój nr 3

Pielęgniarka psychiatryczna: Elżbieta Kulinowska pokój nr 3

Pracownik socjalny: Małgorzata Budzyńska pokój nr 4

Pracownik socjalny: Grzyb Maria pokój nr 4

Pracownik socjalny: Bożena Laska pokój nr 5

Pracowni socjalny: Joanna Kaczor pokój nr 5

Opiekunka domowa: Wiesława Kordos praca w terenie.

Poprawiony: sobota, 30 czerwca 2012 11:53
 
Trwa dobór grupy do projektu systemowego pn. "Czas na aktywność w Gminie Pacanów" Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
sobota, 30 czerwca 2012 11:48

Trwa dobór grupy do projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w Gminie Pacanów" realizowanym w 2012 r. po raz czwarty przez GOPS Pacanów. Projekt dofinansowywany jest ze środków Unii Europejskiej. W projekcie mogą brać udział korzystający z pomocy społecznej mający status osoby bezrobotnej, rolnika bądź niezatrudnionego. Jest on realizowany od czerwca do końca roku. Obejmie grupę 16 osób. Będą one mogły podwyższyć swoje wykształcenie i uzyskać przeszkolenie zawodowe. Celem programu jest umożliwienie korzystającym z pomocy uzyskania lepszych możliwości na rynku pracy. Rekrutacją zajmują się pracownicy socjalni GOPS. Zainteresowanych zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15, pokój nr 1; 4 i 5 (parter) w godzinach 7:00 do 15:00.

Projekt jest realizowany w działaniu 7.1 podziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 2 z 2